Promenade

< Terug naar geschiedenis


Gewadpleintje

We starten op de navel van de Prinsenhofbuurt: het Gewadpleintje. Dit pleintje staat niet aangeduid op het stratenplan van de stad Gent. De bewoners hebben het zelf gecreëerd. Voorheen was dit het drukste kruispunt van de buurt en was verkeersoverlast hier troef. Vanaf 1979 kwam een groep bewoners samen om plannen te maken om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.

Dit betekende in de eerste plaats een perspectiefwissel! Voordien keek het stadsbestuur met andere (merkwaardige!) ogen naar buurten zoals ’t Patershol,
‘t Prinsenhof, de Rabotwijk…

De Rabottorens -die ondertussen gelukkig zijn afgebroken- illustreren perfect de toenmalige visie op oude wijken: tabula rasa en grote nieuwe projecten! In 1975 dacht men er trouwens nog aan om een premetro aan te leggen in de Lievebedding. Dat voor de bouw van een metrostation een aantal waardevolle huizen en straatjes moesten wijken, scheen de plannenmakers niet te deren.

Niks nieuw eigenlijk! Vele jaren voorheen waren het Gewad, de Tinnenpotstraat, de Braderijstraat ei zo na van de kaart geveegd: tabula rasa! Gelukkig hebben de Gentenaars zich toen tegen dergelijke megalomanie verzet…

In 1985 werd de Prinsenhofbuurt  officieel erkend als herwaarderingsgebied. Vanaf dan zette het stadsbestuur volop in op inspraak met de bewoners om de wijk in overleg te renoveren.

Afbeelding: Gewad 1978

Afbeelding
Gewad 1978