Onze wijk

Het Prinsenhof is een heerlijke plek om te wonen in het midden van het centrum van Gent.
Je vindt onze wijk achter het Gravensteen, tussen de Lieve in het noordoosten, de Burgstraat in het zuiden en de Rabotstraat in het westen.

Onze straten zijn: Gewad, Gewadplein, Braderijstraat, St.-Widostraat, Lievekaai, Kinderrechtenplein, Zilverhof, Varkensstraat, Pluimstraat, Tinnenpotstraat,Prinsenhofplein, Bachtenwalle, Lodewijk Van Maelestraat, Sanderswal, Simon de Mirabellostraat Prinsenhof, Abrahamstraat, Bonifantenstraat en Jan Botermanstraat.

Reeds vele jaren is er een dekenij actief in de buurt.
Dekenij Prinsenhof vzw zorgt voor verbinding tussen de bewoners. De wijk omvat een 600-tal adressen.
Belangrijkst zijn onze jaarlijkse Dekenijfeesten. Tot 120 mensen staan dan in voor de praktische organisatie.
In januari is er ook steeds een nieuwjaarsreceptie.

Door het jaar heen worden door de Werkgroep Buurtactiviteiten socio-culturele activiteiten georganiseerd.
De activiteiten gaan bij voorkeur door in het Buurthuis Zilverhof dat van de Stad Gent gehuurd wordt  en waarvoor vzw Prinsenhof Cultuur een huursubsidie ontvangt. De vzw streeft naar een aanbod van maandelijkse activiteiten die gratis zijn voor de buurt.
Met de bar en het telkens aanvragen van wijksubsidies proberen we voldoende inkomsten te genereren voor de kosten van de activiteiten.
Voor bijzondere evenementen springt de Dekenij financieel bij.

Iedereen uit de wijk is welkom om in de werkgroep die maandelijks samenkomt, een inbreng te leveren. Alle ideeën en suggesties zijn goed.
Zet mee je schouders onder het Prinsenhof of engageer je voor een activiteit voor de buurt, we zullen je met open armen onthalen.
Om uitgenodigd te worden, contacteer ons via dit formulier

Afbeelding
Gewadpleintje
Afbeelding
Prinsenhofplein