Geschiedenis IN de buurt

door Jaak Van Vooren

Aanloop

De Prinsenhofbuurt is vandaag de dag een wijk met een residentieel karakter, een gezellige woonplek voor jong en oud. Tijdens de voorbije decennia streken hier heel wat jonge mensen neer om hun nest te maken. Waarom kozen ze juist voor deze wijk? Wat maakt deze buurt zo aantrekkelijk?

Er bestaat zoiets als een genius loci, de ziel van een plaats. Het is  een realiteit die men aanvoelt, maar moeilijk kan grijpen of onder woorden brengen. Deze buurt heeft een ziel, zoveel is zeker!

Dit heeft ongetwijfeld te maken de geschiedenis van deze site. In elke straat vindt men daar resten van terug. Deze wijk ademt historie. Heel wat buren kwamen trouwens tijdens de verbouwing of renovatie van hun pand in contact met dat verleden. Huizen dragen nu eenmaal sporen van de geschiedenis.

De geschiedenis van de Prinsenhofbuurt laat zich ontdekken in de wijk.

Historiek in kort bestek

Zoals de naam al suggereert, kende de buurt een groots verleden. Hier stond in de Bourgondische periode een prachtig kasteel, waarin de hertogen en ook Keizer Karel graag vertoefden.

Maar ook in de 14de eeuw bruiste het leven al rond de Lieve. Tot in de 18de eeuw was de Lievekaai een belangrijke haven. En vanaf de 17de eeuw kenden ook de ontelbare arme mensen van Gent deze wijk.

Ze kwamen in de Berg van Bramhartigheid geld lenen in ruil voor een pand.

Er hebben hier steeds heren en dames van stand gewoond, maar ook heel wat kleine lieden, vrouwen, mannen en kinderen die ’s morgens vroeg optrokken naar de plaatselijke katoenspinnerij op Bachten Walle.  Na Wereldoorlog II kende de site een periode van afhang en verloedering.  Het was de tijd van de stadsvlucht naar de groene buitenwijken. Het duurde niet lang of leegstand en verkrotting waren troef. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw diende een nieuwe generatie zich aan. Ze waren op zoek naar een betaalbare en gezellige woning in de binnenstad. Vanaf die tijd namen de bewoners het initiatief om (in overleg met het stadsbestuur) ‘hun buurt’ te renoveren. De Prinsenhofbuurt is vandaag de dag een gezellige, warme woonbuurt geworden.

Maar ook nu blijft alles in beweging en gaat de geschiedenis in de wijk verder...

Promenade

We nodigen u uit om mee te wandelen doorheen onze buurt en haar merkwaardige geschiedenis op het spoor te komen. Op een aantal plaatsen houden we even halt en kan men via een link inzoemen op een aantal historische gegevens. Het wordt dus geen chronologisch historisch overzicht.  Naargelang de straat die we aandoen, maken we kennis met een facet van de rijke geschiedenis van deze site.

Afbeelding
Prinsenhof